பயனர் புள்ளிவிவரங்கள்
மதிப்பீடு: 2
Karma Score: 2,587
இணைந்தது: April 01, 2017
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்கள்: 41
பிரசுரிக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்கள்: 33
மறுமொழிகள்: 0
வாக்குகள்: 271
குழு பெயர்
இந்த பயனர் இதுவரையிலும் எந்த குழுவிலும் உறுப்பினராக இல்லை.
People I'm Following
Sathish யாரையும் பின்தொடரவில்லை.